POGRZEB ŚP. KS. ANDRZEJA RABIJA MSF

Ks. Andrzej Rabij, Misjonarz Świętej Rodziny przeszedł do domu Ojca.

Dziękujemy Ci Panie za tak wielkiego duszpasterza, opiekuna rodzin, niezmordowanego spowiednika, po prostu Ojca, który w imieniu Boga szukał Jego dzieci, zwłaszcza tych najbardziej poranionych. Dziękujemy Ci za Jego życie i prosimy przyjmij Go do siebie. Amen.

ONZ WSPIERA POSTĘP GENDEROWEJ REWOLUCJI

Wychodzi na to, że lewicowa powtarzanka, sugerująca iż "wrzawa wokół gender jest próbą uciszenia problemu pedofilii w Kościele", to nic innego jak lustrzane odbicie strategii działań lobby LGBTQ. Im silniejszy antygenderowy opór Europy, wzmacniany silnym głosem Kościoła, tym mocniej środowiska mniejszościowe rozkręcają anty-kato-pedofilską propagandę. Genewski Komitet ds. Praw Dziecka, który skądinąd nie protestuje przeciwko zabijaniu swoich podopiecznych, postanowił w trybie bezwarunkowym zatroszczyć się o ofiary duchownych katolickich.

Read more ...

PROGRAM NAUCZANIA NISZCZĄCY DZIECI

Przed Polakami, którzy opierają swój światopogląd na dotąd powszechnie uznawanych wartościach stoi naprawdę bardzo trudna konfrontacja. Do szkół i przedszkoli trafiają programy wychowania seksualnego deprawujące dzieci. Równocześnie w Sejmie trwają prace nad tzw. ustawą antydyskryminacyjną, która łamie zasadę swobodnej wypowiedzi i odbierze jakąkolwiek możliwość wyrażania poglądów. Nieprzypadkowo dzieje się to akurat w czasie, gdy pod koniec ubiegłego roku Polska stała się sygnatariuszem niezwykle groźnej Konwencji Rady Europy dotyczącej przemocy wobec kobiet, która w przypadku ratyfikacji uruchomi maszynę represji, w oparciu o zredefiniowaną definicję płci, przemocy wobec płci, oraz rewolucyjne zmiany w polskim prawie.

Read more ...